Kompletny przewodnik po WCAG 2.1 i jego wpływie na tworzenie stron internetowych - Marcin Pohl

Kompletny przewodnik po WCAG 2.1 i jego wpływie na tworzenie stron internetowych

  1. Strona główna
  2. /
  3. Strony internetowe
  4. /
  5. Kompletny przewodnik po WCAG...

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych to zestaw standardów zapewniających dostępność treści internetowych dla osób niepełnosprawnych. Konsorcjum World Wide Web (W3C) stworzyło Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 jako zestaw standardów zwiększania dostępności treści internetowych. Wytyczne te są zwykle przywoływane w kategoriach poziomów priorytetów: P1, P2 i P3.

WCAG 2.1 zawiera wskazówki, jak sprawić, by treści internetowe były bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, głuchotą i utratą słuchu, trudnościami w nauce lub czytaniu, ograniczonymi zdolnościami ruchowymi lub fizycznymi, chorobami psychicznymi i zaburzeniami neurologicznymi. WCAG 2.1 jest podzielony na 12 wytycznych, które obejmują wymagania, takie jak dostrzegalne informacje, dostępność klawiatury i pomoce nawigacyjne; alternatywy tekstowe; podpisy

Jak tworzyć dostępne strony internetowe, mając na uwadze standardy WCAG 2.1?

Konsorcjum World Wide Web (W3C) opracowało zestaw wytycznych dotyczących dostępności sieci, znanych jako Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1). Niniejsze wytyczne mają na celu pomóc programistom w tworzeniu treści dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i niedowidzących, głuchoty lub ubytku słuchu, trudnościami w uczeniu się, ograniczeniami poznawczymi, ograniczonymi ruchami lub ograniczonym używaniem dłoni lub palców. WCAG 2.1 to międzynarodowy standard, który wyznacza poziom dostępności treści internetowych i interfejsów.

Kogo obowiązuje WCAG 2.1?

Ustawa nakłada liczne obowiązki przedewszystkim na podmioty publiczne, czyli

  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • osoby prawne finansowane z budżetu, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym.
  • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,

Na straży standardów stoi Ministerstwo Cyfryzacji, które może nałożyć karę finansową na podmiot, kótry nie spełnia norm WCAG.

Jak mogę sprawdzić, czy moja strona internetowa jest zgodna z WCAG?

Istnieje wiele sposobów, aby upewnić się, że Twoja witryna jest zgodna z WCAG. Możesz skorzystać z bezpłatnego narzędzia online, które sprawdzi to za Ciebie. Możesz również poprosić eksperta, który wykona tę pracę za Ciebie w profesjonalny sposób.